Cách thức đăng ký

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC


1. Form đăng ký nhập học của Kaplan Higher Education Academy.
2. Form của trường Đại học (chỉ dành cho sinh viên vào thẳng Đại học/ Thạc sỹ).
3. Bằng và bảng điểm cao nhất (tiếng Việt và tiếng Anh công chứng).
4. Bảng sao giấy khai sinh (tiếng Việt và tiếng Anh công chứng).
5. Copy hộ chiếu (passport).
6. 01 ảnh 4×6 (ảnh màu, nền trắng, JPEG format).
7. Giấy xác nhận công việc, có ghi rõ thời gian làm việc, chức vụ và lương (nếu đã đi làm) – (có thể bổ sung sau).
8. Chứng chỉ tiếng Anh (TOEFL, IELTS) hoac làm bài test tiếng Anh của Kaplan Higher Education Academy.
9. Nộp phí đăng ký nhập học SGD492.2 bằng cách mua Bank Draft với tên người thụ hưởng là: Kaplan Higher Education Academy Pte Ltd, hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Kaplan Higher Education Academy Pte Ltd.

*Thời gian nộp hồ sơ tiêu chuẩn: 4-6 tuần trước ngày nhập học.

Tải đơn đăng ký

hoặc

Liên hệ để biết chi tiết