Chương trình đào tạo

Diploma

Kaplan Higher Education

Chương trình Diploma là chương trình nền tảng được xây dựng làm bước đệm cho sinh viên theo học trước khi có thể vào học các chương trình bậc cao hơn. Chương trình tương đương với năm 1 đại học, sau khi hoàn tất sinh viên có thể chuyển tiếp lên thẳng các chương trình đào tạo cử nhân của các trường đại học đối tác với Kaplan Singapore