Khóa học Online

CHƯƠNG TRÌNH ONLINE KAPLAN 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, chúng tôi hiểu được những lo lắng của các bạn học sinh khi chưa thể thực hiện được kế hoạch đi du học tại Singapore. Chúng tôi mong muốn đưa ra giải pháp tốt nhất ! Chương trình học online của Kaplan cho phép sinh viên tận dụng thời gian và bắt đầu chương trình học ngay tại nhà của mình.

Những chương trình được giảng dạy:

  1. Chương trình tiếng anh (Kaplan English Program)
  2. Chương trình dự bị (Kaplan Foundation Program)
  3. Chương trình cao đẳng (Kaplan Diploma Program)

Lợi ích của sinh viên:

  • Học tập tại nhà kết nối trực tiếp với giảng viên học viện
  • Tiết kiệm chi phí sinh hoạt
  • Chuyển tiếp linh hoạt qua Singapore

Video về giờ học Online tại Kaplan

Thông tin cụ thể của các chương trình học như sau:

Kaplan English Program

Kaplan Foundation Diploma

Kaplan Diploma Program