Chứng chỉ tiếng Anh thương mại chuyên nghiệp (PBEP)


Cấu trúc và nội dung

 • Chương trình Diploma in Professional Business English Programme (PBEP) của Kaplan Higher Education Academy (KHEA), được thiết kế để phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Anh cho người nước ngoài nhằm mục đích chuẩn bị trước cho việc chuyển tiếp vào các chương trình học thuật chính khóa.
 • Chương trình PBEP tập trung vào việc phát triển các kỹ năng càn thiết cho sinh viên tự lập và tự tin sử dụng tiếng Anh trong môi trường học thuật. Nhấn mạnh vào việc phát triển kỹ năng phổ thông cho việc sử dụng ngôn ngữ như Nói, Nghe, Đọc và Viết.
 • Chương trình bao gồm tối đa 5 cấp độ và hoàn thành trong vòng 10 tháng.

Yêu cầu đầu vào

 • Học sinh làm bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của Kaplan (EPT) để xác định trình độ tương thích; hoặc xem bảng chuyển đổi trình độ ở bên dưới.

Phương thức giảng dạy và đánh giá

 • Chương trình được dạy trong vòng 10 tháng bao hàm cả cho 5 cấp độ (2 tháng / cấp độ). Lớp học được dạy trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9.00am đến 2.45pm hoặc từ 12.30pm đến 6.00pm. Trung bình học sinh sẽ học 5 tiếng 1 ngày trên lớp. Tuy nhiên, sẽ có thời điểm lớp học được bố trí vào thứ Bảy do hoạt động phát sinh của chương trình học.
 • Học sinh được đánh giá thường xuyên bằng các bài kiểm tra hàng tuần, bài luận, thi thử và thi kiểm tra trình độ. Việc tham gia các hoạt động trên lớp và sử dụng tiếng Anh trong lớp là yêu cầu bắt buộc và được đưa vào trong tiêu chí đánh giá học viên. Chương trình này được đào tạo chủ yếu trên lớp học, đan xen với các chuyến đi thực tế ở bên ngoài cộng đồng để ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn.

Bằng cấp

 • Học sinh xuất sắc thi đậu tất cả các môn và hoàn thành chương trình đào tạo sẽ được cấp chứng chỉ Diploma in Professional Business English của Kaplan Higher Education Academy. Học sinh được trang bị đủ kỹ năng ngôn ngữ cần thiết và sẵn sàng chuyển tiếp lên các chương trình cao hơn (v.d. chương trình Foundation) hoặc vào các chương trình Diploma chuyên ngành được đào tạo bởi Kaplan Higher Education Academy.

Học phí

Dành cho sinh viên quốc tế:

 • Học phí năm 2020: S$ 12,840.00 (5 cấp độ) / S$ 2,568.00 (1 cấp độ)
 • Phí hành chính: S$ 963.00

Phụ phí khác:

Các phụ phi không hoàn trả khác bao gồm:

 • Phí ghi danh: S$ 492.20

 • Phí hành chính: S$ 963.00 (trong đó bao gồm phí làm thẻ học sinh Kaplan Student Access Card, nộp đăng ký xin Student’s Pass, bảo hiểm học sinh – Fee Protection Scheme, và Bảo hiểm Y tế)

​Tất cả các chi phí liệt kê bên trên đều đã bao gồm 7% thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).

​*Lưu ý: Tất cả chi phí liệt kê trên đều có thể thay đổi theo từng năm học. Chi phí liệt kê bên trên được cập nhật chính xác tại thời điểm 01/01/2020. Vui lòng liên hệ đại diện trường để biết thêm chi tiết.

Thời gian khai giảng

 • 02/2020
 • 04/2020
 • 06/2020
 • 08/2020
 • 10/2020
 • 12/2020