Liên hệ

Bạn cần thêm thông tin

Chúng tôi mong muốn được lắng nghe ý kiến của bạn! Vui lòng để lại lời nhắn hoặc góp ý và chúng tôi sẵn lòng trả lời lại ngay lập tức.

Kaplan at vietnam

GIỜ HOẠT ĐỘNG

Dịch vụ khách hàng – Tiếp tân

City Campus @ Wilkie Edge
City Campus @ PoMo

 • 9am – 9pm (Thứ Hai đến thứ Sáu)
  9am – 3pm (Thứ Bảy)
  (Đóng cửa vào Chủ Nhật và ngày lễ)

Campus @ Devan Nair Institute

 • 9am – 5pm (Thứ Hai đến thứ Sáu)
  (Đóng cửa vào thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ)

Tư vấn chương trình

City Campus @ Wilkie Edge – Academic Programmes
City Campus @ PoMo – Professional & Training Courses

 • 9am – 9pm (Thứ Hai đến thứ Sáu)
  9am – 3pm (Thứ Bảy)
  (Đóng cửa vào Chủ Nhật và ngày lễ)

Vui lòng email để đặt lịch hẹn trước với nhân viên tư vấn.

Thư viện

City Campus @ PoMo

 • 9am – 9pm (Thứ Hai đến thứ Sáu)
  9am – 3pm (Thứ Bảy)
  (Đóng cửa vào Chủ Nhật và ngày lễ)

Material Collection

City Campus @ Wilkie Edge, Level 2
City Campus @ PoMo, Level 6

 • 9am – 9pm (Thứ Hai đến thứ Sáu)
  9am – 3pm (Thứ Bảy)
  (Đóng cửa vào Chủ Nhật và ngày lễ)