Liên hệ

Bạn cần thêm thông tin

Chúng tôi mong muốn được lắng nghe ý kiến của bạn! Vui lòng để lại lời nhắn hoặc góp ý và chúng tôi sẵn lòng trả lời lại ngay lập tức.

  Kaplan at vietnam

  GIỜ HOẠT ĐỘNG

  Dịch vụ khách hàng – Tiếp tân

  City Campus @ Wilkie Edge
  City Campus @ PoMo

  • 9am – 9pm (Thứ Hai đến thứ Sáu)
   9am – 3pm (Thứ Bảy)
   (Đóng cửa vào Chủ Nhật và ngày lễ)

  Campus @ Devan Nair Institute

  • 9am – 5pm (Thứ Hai đến thứ Sáu)
   (Đóng cửa vào thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ)

  Tư vấn chương trình

  City Campus @ Wilkie Edge – Academic Programmes
  City Campus @ PoMo – Professional & Training Courses

  • 9am – 9pm (Thứ Hai đến thứ Sáu)
   9am – 3pm (Thứ Bảy)
   (Đóng cửa vào Chủ Nhật và ngày lễ)

  Vui lòng email để đặt lịch hẹn trước với nhân viên tư vấn.

  Thư viện

  City Campus @ PoMo

  • 9am – 9pm (Thứ Hai đến thứ Sáu)
   9am – 3pm (Thứ Bảy)
   (Đóng cửa vào Chủ Nhật và ngày lễ)

  Material Collection

  City Campus @ Wilkie Edge, Level 2
  City Campus @ PoMo, Level 6

  • 9am – 9pm (Thứ Hai đến thứ Sáu)
   9am – 3pm (Thứ Bảy)
   (Đóng cửa vào Chủ Nhật và ngày lễ)