Giải thưởng và Chứng nhận

Giải thưởng và Chứng nhận

Kaplan Singapore cam kết đạt được tiêu chuẩn chất lượng cao nhất trong mọi lĩnh vực hoạt động.

Kaplan tại Singapore là nhà cung cấp giáo dục tư nhân duy nhất được trao chứng nhận EduTrust 4 năm cho tất cả 3 phân viện của mình:

 • Kaplan Higher Education Academy

 • Kaplan Higher Education Institute

 • Kaplan Learning Institute

Đây là một sự thừa nhận về chất lượng của Kaplan trong các chương trình đào tạo và dịch vụ cũng như các hoạt động kinh doanh của Kaplan; và sẽ tiếp tục nâng cao các dịch vụ và tiêu chuẩn chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của học viên và đối tác.


Các giải thưởng dành cho Tổ Chức cung cấp giáo dục tư thục tại Singapore

Giành được 9 giải thưởng tại Giải thưởng Phát triển Giáo dục và Đào tạo (T.E.D) năm 2017*

 • Học viện giáo dục tư thục tốt nhất chuyên ngành Kế Toán (2)
 • Học viện giáo dục tư thục tốt nhất chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh (2)
 • Học viện giáo dục tư thục tốt nhất chuyên ngành Luật (2)
 • Học viện giáo dục tư thục tốt nhất chuyên ngành Marketing (1)
 • Học viện giáo dục tư thục tốt nhất chuyên ngành Tâm lý học (1)
 • Dịch vụ Tiêu chuẩn Vàng cho Tổ chức cung cấp chuyên ngành Khoa học Máy tính & Công nghệ thông tin (1)
 • Nhà cung cấp đào tạo doanh nghiệp tốt nhất chuyên ngành Khoa học Máy tính & Công nghệ thông tin (3)
 • Nhà cung cấp đào tạo doanh nghiệp tốt nhất chuyên ngành Quản trị Tài Chính (3)
 • Nhà cung cấp đào tạo doanh nghiệp tốt nhất chuyên ngành Kỹ năng lãnh đạo và quản lý cấp cao (3)

 

Giải thưởng Phát triển Giáo dục và Đào tạo (T.E.D) năm 2016*

 • Học viện giáo dục tư thục tốt nhất chuyên ngành Quản trị kinh doanh (2)
 • Học viện giáo dục tư thục tốt nhất chuyên ngành Khoa học Máy tính & Công nghệ thông tin (1)
 • Học viện giáo dục tư thục tốt nhất dành chuyên ngành Truyền thông & Phương tiện (1)
 • Học viện giáo dục tư nhân tốt nhất chuyên ngành Marketing (2)
 • Dịch vụ Tiêu chuẩn Vàng cho Tổ chức cung cấp chuyên ngành chuyên ngành Kế toán (2)
 • Dịch vụ Tiêu chuẩn Vàng cho Tổ chức cung cấp chuyên ngành Khách sạn & Du lịch (1)
 • Nhà cung cấp đào tạo doanh nghiệp tốt nhất chuyên ngành Kỹ năng lãnh đạo (3)
 • Nhà cung cấp đào tạo doanh nghiệp tốt nhất chuyên ngành Khoa học Máy tính & Công nghệ thông tin (3)
 • Nhà cung cấp đào tạo doanh nghiệp tốt nhất chuyên ngành Quản lý tài chính (3)

 * Được trao cho Kaplan tại Singapore bởi JobsCentral Learning -Giải thưởng Phát triển Giáo dục và Đào tạo (T.E.D)

Giải thưởng được trao dựa trên đánh giá nghiêm ngặt bởi một ban giám khảo bao gồm các chuyên gia trong ngành. và bầu chọn bởi các thành viên công chúng.

(1) Trao giải đến Kaplan Higher Edcation Academy

(2) Trao giải đến  Kaplan Higher Education Institute

(3) Trao giải đến Kaplan Learning Institute

 

Giải thưởng Biểu tượng học tập của tổ chức BERG năm 2017

 • Giải thưởng tổ chức giáo dục tư thục tốt nhất tại Singapore.

Được trao tặng cho Kaplan Singapore

 • Giải thưởng nhà cung cấp chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng doanh nghiệp hàng đầu.

Được trao tặng cho  Kaplan Learning Institute

 

Bảng khảo sát xếp hạng của tổ chức JobsCentral Learning năm 2013/14, 2013/2012, 2012/2011, 2011/2010

 • Học viện giáo dục tư thục được yêu thích nhất (tổng thể)

Hạng 1 (Năm 2012 và 2013), hạng 2 (Năm 2010 và 2011)

 • Học viện giáo dục tư thục được yêu thích nhất dành cho chương trình Đại học

Hạng 1 (Năm 2012 và 2013), hạng 2 (Năm 2010 và 2011)

 • Học viện giáo dục tư thục được yêu thích nhất cho chương trình sau đại học

Hạng 1 (Năm 2012), hạng 2 (Năm 2011 và 2013)

 • Học viện giáo dục tư thục được yêu thích nhất cho chương trình Cao Đăng

Hạng 1 (Năm 2010, 2012 và 2013), hạng 2 (Năm 2011)

 • Học viện giáo dục tư thục được yêu thích nhất cho các khóa học chứng chỉ chuyên nghiệp/ phát triển cá nhân / đào tạo doanh nghiệp

Hạng 1 (Năm 2010, 2012 và 2013), hạng 2 (Năm 2011)

 

Giải thưởng HRM Asia Reader’s năm 2016

 • Giải thưởng Nhà cung cấp chương trình phát triển doanh nghiệp tốt nhất.

Được trao cho Kaplan Professional, một phần của phân viện Kaplan Learning Institute

 

Giải thưởng HRM Asia Reader’s năm 2015

 • Giải thưởng Chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc nhất.

Được trao cho Kaplan Professional, một phần của phân viện Kaplan Learning Institute.

 

Giải thưởng toàn cầu EC-Council 2017

Giải thưởng thành tựu xuất sắc dành cho đơn vị đào tạo được ủy nhiệm (khu vực Châu Á – Thái Bình Dương)

 • Được trao cho Kaplan Higher Education Academy

Giải thưởng thành tựu học thuật xuất sắc (khu vực Châu Á – Thái Bình Dương)

 • Được trao cho Kaplan Higher Education Academy

Giải thưởng thành tựu cá nhân xuất sắc được trao cho giảng viên của trường

 • Belly Rachianto (Giảng viên được chứng nhận bởi EC-Council @ Kaplan tại Singapore)

 

Giải thưởng AsiaOne’s Choice

 • Top 3 trường tư thục tốt nhất ở Singapore 2016
 • Top 3 trường tư thục tốt nhất ở Singapore 2015
 • Top 3 trường tư thục tốt nhất ở Singapore 2014
 • Top 3 trường tư thục tốt nhất ở Singapore 2013
 • Top 3 trường tư thục tốt nhất ở Singapore 2010
 • Top 3 trường tư thục tốt nhất ở Singapore 2009